top of page

Mindfulness MBSR Eğitmenlik Programı

Uluslararası akredite, International Mindfulness Integrity Network (IMI) tarafından kabul edilen uluslararası uzman eğitmenlik standartlarına göre hazırlanmış, Institute for Mindfuness Based Approaches (IMA) tarafından geliştirilmiş Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Eğitmenlik Programı Kasım 2021 tarihinde başlıyor.

Uluslararası Akredite Program

Uluslararası Akredite Program

Bu program International Mindfulness Integrity (IMI) Network kriterlerine ve dünyanın her yerinde kabul gören mindfulness eğitmenliği standartlarına uygun olarak 18 aya yayılmış, 240 saatin üzerinde yüz yüze öğrenmeyi içeren uygulamalı bir Mindfulness Eğitmenliği programıdır. Programın uzun bir zaman dilimine yayılmış olması katılımcıların öğrendikleri bilgileri, becerileri ve mindfulness yaklaşımını içselleştirmeleri için tasarlanmıştır.

 

Program ayrıca sertifikasyon koşulları konusunda yüksek standartlar benimsemiş, bu standartları şeffaf bir şekilde uygulayan bir yapıya sahiptir. Sertifikasyon sürecini başarı ile bitiren eğitmenler akredite ve yetkin eğitmenler olarak Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı grupları açmak ve yönetmek için gerekli tam yeterliliğe sahip olur.  Ek modülü tamamlayan katılımcılar Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) prograı da vermeye hak kazanırlar.

 

Programda CFM (Center for Mindfulness – UMASS) kurumunun onaylı müfredatı takip edilmekte, bu program IMA deneyimi ile işlenmektedir.  Eğitmenlik programı boyunca 8 haftalık kanıta dayalı MBSR programı müfredatı detaylı bir şekilde incelenir ve hem mindfulness hem de MBSR  programı üzerine kanıta dayalı güncel bilgiler sunulur.

Tecrübeli Öğretim ve Süpervizör Kadrosu

MindCare iş birliği ile Mindfulness Eğitmenlik Programını aktaracak olan IMA öğretim kadrosu mindfulness alanındaki en yüksek profesyonelliği ve deneyimi yansıtacak şekilde Avrupa'nın önde gelen mindfulness araştırmacıları, eğitmenler ve bu alandaki önde gelen uygulayıcıların yanı sıra ABD ve dünyanın diğer bölgelerinden misafir eğitim görevlilerini de kapsamaktadır. Tüm öğretim üyelerimiz kendi alanlarında mindfulness temelli yaklaşımların uygulaması konusunda deneyimli ve profesyonel deneyimin yanı sıra uzun yıllara yayılan kişisel bir mindfulness pratiğine sahiptir. 


Her bir eğitim modülünde farklı bir öğretim üyesi ile tanışan katılımcılar, olabildiğince çok sayıda mindfulness eğitmeni ile çalışmış ve deneyim edinmiş olurlar.

Tecrübeli Öğretim ve Süpervizör Kadrosu
MindCare Mentör Destekli

MindCare Mentör Destekli

İyi bir Mindfulness Eğitmeni olmak kişisel pratik ve eğitimin yanı sıra mindfulness yaklaşımının ihtiyaca göre uyarlanması ile de ilgilidir. Bu nedenle mindfulness yaklaşımının çalışılacak alana adaptasyonu, katılımcı ihtiyaçları ve yerel özelleştirmeler konusunda bilgi ve destek almayı mümkün kılmak için sizi alanda çalışan deneyimli Türk Mindfulness Eğitmenleri ve Mindfulness Uygulayan Ruh Sağlığı Uzmanları ile bir araya getiriyor, alana dair deneyim ve bilgi birikimlerinden rehberlik almanızı sağlıyoruz.

MindCare olarak amacımız insanla ilgilenilen her işte olduğu gibi mindfulness alanının da çok önemli bir parçası olan olan deneyim aktarımı ve rehberlik kısımlarını da eğitimin bir parçası haline getirerek birbirini destekleyen bir Mindfulness Topluluğu oluşturmak.

Hibrit Program & Kohort Öğrenme

Toplam 9 eğitim modülünden oluşan programda 4 modül yüzyüze ve 5 modül online olarak verilir, böylece yüksek kalite standartları korunarak erişilebilir bir yapı sunulmuş olur. 


Program 30 katılımcı ile sınırlı ve kohort öğrenme yapısındadır.  Böylece eğitmen adayları arasında akran çalışma grupları kurmak, her bir eğitmen adayı ile birebir iletişime olanak sunmak, öğretim üyeleri ve eğitmen adayları arasında daha yoğun etkileşim yaratarak mindfulness alanında derinleşme sağlamak, program boyunca her bir eğitmen adayının süreçten başarı ile çıkabilmesi için birebir ilgi ve destek sunulur.

Hibrit Program & Kohort Öğrenme

MBSR Hakkında

Mindfulness Temelli Stres Azaltma - Mindfulness-Based Stress Reduction

Mindfulness hem kendi başına bir iyi yaşam becerisi hem de fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde yeri olan, dünyanın pek çok yerinde saygın üniversiteler, tıp merkezleri, psikoterapi merkezleri ve eğitim kurumlarında kullanılan kanıta dayalı bir yöntemdir.  Mindfulness olaylar ve yaşadığımız deneyimlerle ilişki kurma şeklimizi dönüştürür. Daha az tepkisel ve genellikle daha mutlu olduğumuz, daha geniş bir varoluş hali yaratır.

 

Mindfulness temelli programların ilki ve en yaygını olan Mindfulness Temelli Stres Azaltma (Mindfulness Based Stress Reduction – MBSR) programı 1979 yılında bir tıp doktoru olan Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn ve meslektaşları tarafından Massachusetts Üniversitesi (University of Massachusetts – UMass) Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Mindfulness Merkezi’nde (UMass Medical School Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society - CFM) geliştirilmiş bir grup psikoeğitim müdahalesidir. 

Günümüzde MBSR klinik rehabilitasyon ortamları, psikolojik danışmanlık ve koçluk, okullar ve üniversiteler, çalışan sağlığı programları, kurumsal şirketler ve çalışanlar için stres yönetimi ve liderlik eğitimleri de dahil olmak üzere birçok alanda uygulanmaktadır. Başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde MBSR ulusal sağlık hizmetleri kapsamında ücretsiz olarak sunulmaktadır.

 

MBSR programının etkinliği pek çok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Bu alandaki araştırmalar program katılımcılarının yüksek bir yüzdesinin aşağıdaki sonuçlardan bir veya daha fazlasını deneyimlediğini belgelemektedir:

 

 • Otomatik davranış kalıplarını fark etmek, dürtüselliğin ve duygusal tepkiselliğin azalması

 • Bedende biriken stres yükünün yarattığı fiziksel yıpranmanın azalması

 • Dikkat ve odaklanma becerilerinin artışı, problem çözme ve karar verme becerilerin gelişmesi

 • Kişisel stres kaynaklarını anlama, stresle başa çıkma becerisinde artış, daha esnek bir sinir sistemi

 • Tekrarlayan negatif düşüncelerde azalma, zihindeki eleştirel ve sürekli konuşan sesin sakinleşmesi

 • Kendini olduğu gibi kabul etme, özgüven ve öz yeterlilik yetilerinde gelişme

 • Gevşeyebilme ve rahatlama kapasitesinde artış, kabul, sabır, çabasızlık, güven, bırakabilmek gibi tutumları hayatın içine taşıyabilme

 • Kronik ağrı, uykusuzluk, psikosomatik rahatsızlıklar gibi şikayetlerde azalma

 • Kendimize ve başkalarına anlayış ve nezaketle yaklaşabilme, hem kendi hem de başkalarının duygu dünyasına dair duygu repertuarının genişlemesi

 • Yas, kayıp, hastalık gibi zorlayıcı hayat olaylarını daha az yıpranarak karşılayabilme ve kriz durumlarından sonra hızlıca toparlanabilme

 • Genel olarak yaşam tatmininde ve memnuniyette artış, artan canlılık, hayattan daha fazla doyum alma kapasitesi

Eğitmenlik Programının Özellikleri

 • Uluslararası standartlara uygun bir şekilde zamana yayılmış 240 saat yüz yüze eğitim

 • Okumalar, beceri uygulamaları, pilot program uygulaması adımları ile 600 saatin üzerinde bireysel çalışmada destek

 • Avrupa’nın en köklü mindfulness okullarından biri olan IMA’dan sertifikasyon

 • Kanıta dayalı, tüm dünyada uygulanan hali ile Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) müfredatının tüm unsurlarının incelenmesi

 • MBSR programının tüm formel ve informel uygulamalarının öğretilmesi, uygulamaya yönelik deneyimsel eğitim

 • Inquiry (Keşifsel Derin Diyalog) Becerileri

 • Bir mindfulness psikoeğitim grubunun çalışma dinamikleri üzerine derin keşif 

 • Mindfulness Eğitmenliğinin etik ve profesyonellik standartları üzerine bilgilendirme ve destek

 • Mindfulness  programlarının açılması ve yürütülmesi için gerekli operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi, eğitim sırasında ilk pilot MBSR grubunun açılmasına destek

 • Kohort yapısında iş birliği içinde öğrenme süreci

 • Sınırlı sayıda katılımcı, her bir eğitmen adayı ile birebir iletişim ve destek süreci

 • Deneyimli IMA Öğretim ve Süpervizyon Kadrosundan birebir 5 süpervizyon oturumu

 • Deneyimli Mindfulness Uzmanlarından mentör desteği

 • Mindfulness Eğitmenliğine dair içgörü ve tecrübenin derinleştirilmesi için yazılı bitirme tezi 

 • Mindfulness Eğitmeninin kendi kişisel pratiğinin derinleşmesinin bir parçası olarak 5 günlük sessizlik inzivası

 • İstenirse Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) programı ek eğitim modülüne katılma imkanı  

Mindfulness Yoga

IMA Programının Öğrenme Boyutları

Avrupa’nın en köklü mindfulness kurumu olan Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) tarafından yaratılmış olan programımız güçlü bir şekilde yapılandırılmışdır ve katılımcılar için kapsamlı bir eğitmenlik yolculuğu deneyimi sunar.

 

Program aynı zamanda kişisel yaratıcılığı ve ifadeyi de teşvik eder. Multidisipliner bir öğretim, süpervizyon ve mentor kadrosuna sahip olan program, her katılımcının kendi eğitmen kimliğini bulmasına da olanak tanır.

 

Programın yaklaşımı ve öne çıkan özellikleri şunlardır:

Kohort Öğrenme
Kohort Öğrenme

Programımız kohort grup yapısı içindedir, yani her modüle aynı öğrenciler katılır. Kohort temelli öğrenmede eğitmen adayları 18 ay boyunca bir grup olarak hareket eder iş birliği ve bağ kurmaya dayalı bir öğrenme tarzı benimsenir. Böylece programın tamamlanmasından sonra da birbirlerini desteklemeye ve iş birliği yapmaya devam eden bir Eğitmen Topluluğu oluşturulmuş olur.

Kişiye Özel Destek
Kişiye Özel Destek

Program boyunca her bir eğitmen adayının süreçten başarı ile çıkabilmesi için birebir ilgi ve destek sunulur.  Öğretim ve süpervizyon kadrosu program boyunca katılımcılarla yoğun bir etkileşim içinde kalarak her bir eğitmen adayının mindfulness alanında derinleşmesini sağlarlar.  Programın son bölümünde katılımcılar, kendi düzenledikleri 8 haftalık MBSR pilot programını açar ve bizzat uygulama sırasında süpervizyon ve isteğe bağlı mentör desteği alırlar.

Eğitmenin Kişisel Pratiği
Eğitmenin Kişisel Pratiği

Başkalarına mindfulness öğretmenin temeli, kişinin kendi meditasyon pratiğinin olması ve kendi mindful olma halinin gelişmesidir. Bu program eğitmen adaylarının meditasyon pratiklerinin derinleşmesini, eğitmenlerin kendi hayat ve yolculuklarında mindfulness yaklaşımını kullanmalarını vurgular. Bu doğrultuda programın içeriğinde 5 günlük sessizlik inzivası da mevcuttur. Eğitim modülleri ve modüller arası çalışmalar MBSR programının unsurlarını tamamen içselleştirme üzerine tasarlanmış uygulama ağırlıklı bir yapıdadır.

Lokalleştirme Desteği
Lokalleştirme Desteği

Katılımcılar ana pratiklerin her biri için çalışmaları kendi dillerinde yazıp kendi sesleri ile kaydederler. Bu kayıtlar ekibimiz tarafından dinlenir ve geri bildirim verilir. Ayrıca,  Türkçe meditasyon yönlendirme konusunda destek verilir. Katılımcılara kullanılacak dil, yaklaşım, kelime seçimleri konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilme yapılır, katılımcıların kendi tarzlarını bulmaları teşvik edilir.  Katılımcılara Türkçe dilinde kapsamlı bir MBSR Eğitmen Eğitimi Kılavuzu verilir.  Bu kılavuz programın tüm detaylarını, teorik ve pratik bilgilerini içerir.

bottom of page