top of page

Şefkatli Zihin Psikoeğitim Programı (CMT)

Compassionate Mind Training (CMT)

Şefkatli Zihin CMT programı

Şefkatli Zihin Psikoeğitim Programı (CMT) Nedir?

8 haftalık Şefkatli Zihin programı (The Compassionate Mind Training – CMT) kanıta dayalı bilimsel bir psikoterapi yöntemi olan Şefkat Odaklı Terapi (Compassion Focused Therapy – CFT) yönteminin gruba uyarlanmış psikoeğitim versiyonudur.

Klinik Psikolog Prof. Paul Gilbert tarafından geliştirilen Şefkat Odaklı Terapi (Compassion Focused Therapy – CFT) kanıta dayalı bir psikoterapi yöntemi olup üçüncü dalga bilişsel davranışçı terapi yaklaşımları arasında önemi bir yere sahiptir.

Bilişsel Davranışçı Terapiler olumsuz düşünce şemalarını değiştirerek kişide duygu ve davranış değişikliği yapmayı hedefler. Bu anlamda şefkat odaklı yaklaşımlar da olumsuz düşünce kalıplarının değişmesi, bunun için de bilişsel ve duygusal süreçler hakkında içgörü kazanılmasını ve şefkat becerileri, yani acıyı azaltmaya yönelik yeni düşünce ve davranış seçenekleri yaratmak üzerinde durur.

Evrimsel ve sosyal psikoloji alanlarından da beslenen bu terapi ekolü 40 yılı aşkın süredir klinik psikoloji alanında çalışan Gilbert tarafından özellikle depresif ruh hali, utanç ve özeleştiri konularına odaklanarak kuramlaştırılmıştır. 8 haftalık Şefkatli Zihin programı ise bu terapi ekolünün genel yaşam grubuna uyarlanmış psikoeğitim versiyonu olup küçük yaşantı grupları halinde birbirimize ve kendimize karşı şefkat kapasitesi geliştirmemize alan açan 8 haftalık bir protokoldür. Şefkat Odaklı Terapi modelinin teorisi ve pratiklerini kullanarak içgörü ve beceri kazandırmayı hedefler. Mindfulness yani farkındalık becerileri ile şefkat, yani acıyı azaltmaya yönelik tavrı içeren bir müdahaledir.

Gilbert şefkatin üç boyutu olduğunu söyler:

 • Benden başkalarına sunulan şefkat – Öz’den diğerlerine

 • Başkalarından bana sunulan şefkati kabul etmek – Diğerlerinden Öz’e

 • Kendi kendime sunduğum şefkat – Öz şefkat

Bu programda şefkatin bu üç boyutu da ele alınır ve her üç boyutu da geliştirme üzerine çalışılır. Şefkatli bir zihin her yöne şefkat gösterebilme kapasitesine sahiptir.

8 Haftalık Şefkatli Zihin Programı (The Compassionate Mind Training – CMT) Kimler Için Uygundur?

Hem kendimize hem de başkalarına karşı şefkat göstermek iyi bir yaşam becerisidir ve daha mutlu, dengeli ve huzurlu bir hayat sağlayabilir. Şefkat aynı zaman da gruplar ve toplumlar için güvenli ve birbirine özenli davranan bireylerden oluşan toplumlar yaratmayı hedefler, bu anlamda iyi bir liderlik ve ebeveynlik becerisidir. Bu açıdan şefkat çalışması herkes için uygundur.

Ancak aşağıdaki durumlardan bir veya bir kaçı sizi tanımlıyorsa bu psikoeğitim programından fayda alma ihtimaliniz çoktur:

 • Mizaçsal olarak kaygılı biriyseniz

 • Olumsuz öz düşünce kalıplarınız varsa (Yetersizim, beni gerçekten tanısalar aslında kimse sevmez, sevilmezim vb.)

 • Kendinize karşı zorlayıcı ve eleştirel bir tutum benimsiyor, sık sık negatif bir iç sesle kendi kendinize konuşuyorsanız (İyi bir insan olsam böyle olmaz, yeterince çok çabalasam başıma böyle işler gelmez vb)

 • Meli – malı düşünceler ve tavırlar dediğimiz yargılayıcı, mükemmeliyetçi tavra sahipseniz

 • Travmatik ya da zorlayıcı olarak tanımladığınız yaşantılarınzı varsa

 • Eleştirel bir ortamda büyüdüyseniz ve veya hala eleştirel ve yargılayıcı bir çevrede yaşıyorsanız

 • Duygusal olarak ihmal edilmiş, zorlayıcı bir çocukluk geçirdiyseniz

 • Utanç, kaygı öfke gibi zorlayıcı duygular ile başa çıkmakta zorlanıyorsanız, zorlayıcı duygular açığa çıktığında kaçınıyor ya da aşırı tepkiler veriyorsanız

 • Sınır koyma ve korumada sorun yaşıyor, başkalarının ihtiyaçları ile kendi ihtiyaçlarınız arasında denge kurmakta zorlanıyorsunuz

 • Tükenmişlik problemleri yaşıyor, hem başkalarının hem kendi ihtiyaçlarınızı farketmek ve gidermede yetersiz kaldığınızı hissediyorsanız

 • Ebeveynlik, yöneticilik gibi roller, başkalarına bakım verme meslekleri olan psikologluk, doktorluk, öğretmenlik gibi işlerle meşgulseniz​​​

Şefkat nedir?

bottom of page