top of page

İş Dünyasında Mindfulness Uygulamaları


2003 yılında Google çalışanlarına “Zamanınızın %20 sini gerçekten tutku duyduğunuz şeylere ayırmanızı istiyoruz.” deyince 107 numaralı çalışan Chade-Meng Tan’in ilk yaptığı şey hemen bir mindfulness eğitimi hazırlamak olmuş. Ancak diğer Google çalışanları bu eğitime rağbet göstermemiş.


Mindfulnessın odaklanma, performans ve işbirliği gibi alanlarda olan iyileştirici özelliğini çok iyi bilen Tan eğitimin içeriğini aynı bırakarak sadece ismini değiştirmiş ve eğitimin adına Mühendisler için Duygusal Zeka demiş. İsim değişikliğinden sonra eğitim o kadar çok rağbet görmüş ve beğenilmiş ki bugün Google’da başlayan mindfulness eğitimi Search Inside Yourself adı ile ayrı bir eğitim girişimi olarak devam ediyor ve Tan artık sadece Google değil, pek çok farklı kuruma mindfulness eğitimi veriyor.Tabi eğitimi hedef kitleye göre doğru isimlendirmek, peformans geri bildirimlerinde sürekli “İyi bir mühendissin, ama yönetici olmak için başka beceriler de geliştirmelisin!” cümlesini duyan mühendislere duygusal zeka eğitimi sunmak oldukça akıllıca bir hamle olsa da Chade-Meng Tan’in başarısını sadece doğru pazarlamaya bağlayamayız.

Nörobilim, psikoloji ve felsefeden beslenerek sunulan ve akredite bir eğitmen tarafından verilen mindfulness eğitimleri odaklanma ve konsantrasyon becerilerinde artış, zorlu durumlarla başa çıkabilmede esneklik, kişilerarası ilişkilerde de daha hünerli olmak gibi doğrudan iş hayatındaki performansı etkileyen çok değerli beceriler geliştirmemizi sağlıyor.


Bu nedenledir ki Google, Pepsi, Nike, Aetna, Intel, Apple, Goldman Sachs, IBM, McKinsey & Company, General Electric, General Mills, Sony, Ford, Target, IKEA, eBay, LinkedIn gibi firmalar çalışanlarına mindfulness eğitimi aldırıyorlar.


Basit bir anlatımla Mindfulness (Türkçe olarak “farkındalık”, “bilinçli farkındalık” ya da “yargısız farkındalık” veya “bilgece farkındalık”) belirli bir bakış açısı ve tutumla anda kalabilme becerisidir. Anda kalabilmek kulağa çok basit gibi gelen, ama uygulaması zor bir beceri. Zor olmasının sebebi de zihnimizin anda olmaya değil, geçmişe ya da geleceğe gitmeye, bir sorun üzerinde düşünmeye, planlar yapmaya veya hayal kurmaya meyilli olması.


Oysa araştırmalar gösteriyor ki anda kalabilme, yani mindful olabilme, becerisi iki temel alanda fayda sağlar: Birincisi dikkat, odaklanma, konsantrasyon, problem çözme, karar verme gibi beynin ön bölümü (prefrontal korteks) tarafından yönetilen bilişsel yeteneklerinde iyileşme. Diğeri ise duygu, düşünce ve beden farkındalığı sayesinde daha çok alt beynin (limbik sistem) düzenlediği duyguları yönetebilme ve stresle başa çıkma gibi becerilerde gelişim.


İş yerleri stres ve kaygının en çok yaşandığı alanlardan biri olduğundan çalışanların stres ve kaygı ile olumlu başa çıkabilme becerileri edinmeleri çalışan esenliğine doğrudan katkı sağlar, tükenmişlik sendromunu engeller. Bunun yanı sıra çalışanların odaklanma ve konsantrasyon becerilerinde artış, zorlu durumlarla başa çıkabilmelerinde esneklik, kişilerarası ilişkilerde de daha hünerli olmak gibi doğrudan iş hayatındaki performansı ve mutluluğu etkileyen çok değerli beceriler geliştirmelerini sağlar. Mindfulness duygusal okuryazarlık becerisini arttırdığı için olumlu bir kurum kültürü yaratmada etkilidir. Bu nedenle çatışma ve değişim yönetimi gibi alanlarda fayda sağlar, daha az yıpratıcı ve daha verimli iş ortamlarına katkıda bulunur.


“Sürekli değişen ve performans baskılı bir dünyada kendimizi daha iyi ve yeterli hissetmek, zorlayıcı hayat olayları ile kendimizi yıpratmadan da başa çıkabilmek için mindfulness etkili bir araç olabilir.“

Bu becerileri geliştirebilmek için sunulan mindfulness programları ise çok çeşitli. Massachusetts Üniversitesi (UMass) bünyesinde geliştirilen Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Oxford Üniversitesi’nde geliştirilen Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) ve yine Oxford Üniversitesi’nde geliştirilen Çılgın Bir Dünyada Huzur Bulmak programları en çok bilinen ve etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış programlar olsa da, farklı şirketlerin ihtiyaçlarına göre özel Mindfulness programları tasarlamak da mümkün.

Comments


bottom of page