top of page
IMA Logo

Amir Imani Hakkında

Kanada’da bulunan Toronto Üniversitesi'nden Danışmanlık ve Yetişkin Eğitimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Amir, Toronto Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nde ruh sağlığı araştırmaları alanında çalışmıştır. Amir, 2000 yılından beri akıl sağlığı ve dengeli yaşamda zihin-beden odaklı yaklaşımların yeri ve uygulanması üzerine çalışıyor. Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi Mindfulness Merkezi'nden (Center for Mindfulness – CFM) MBSR Eğitmen Eğitimi Sertifikası almıştır. 2005 yılından bu yana MBSR programları vermekte, aynı zamanda Mindfulness Eğitmenleri yetiştirmektedir. Hindistan merkezli Omega Wellbeing'in kurucu ortağı ve yöneticisi, İran'ın Orta Doğu bölgesindeki tek hastane ortamında klinik uygulama odaklı MBSR programının kurucu direktörüdür.

 

Bireylerle olan çalışmaları dışında Amir, kamu ve özel kuruluşlar için de uluslararası düzeyde atölye çalışmaları ve inzivalar düzenlemektedir.

Amir Imani

About Amir Imani

Amir holds a Master’s degree in Counseling and Adult Education from the University of Toronto, Canada. He worked in mental health research at the Department of Psychiatry of the University of Toronto and studies and practices the effect of mind-body integration in mental health and balanced living since the year 2000.

He has undergone MBSR Teacher Training at the Centre for Mindfulness in Medicine, Health and Society at the University of Massachusetts Medical School, and has been teaching MBSR to different groups including Mindfulness trainers, corporate staff and executives since 2005.

Through his personal and professional interest in mind-body medicine, Amir has trained with Dr. Jon Kabat Zinn, founder of MBSR program and the Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society at the University of Massachusetts Medical School.

Amir has also trained with pioneer leading teachers including Joseph Goldstein and Larry Rosenberg. He is the co-founder/director of the Indian based Omega Wellbeing, founding director of the only hospital-based MBSR program in the Middle East region, and a senior certified mindfulness teacher at UMASS Medical School.

Amir holds workshops and retreats internationally for public and private organizations.

bottom of page